Kansallisen Sivistysliiton LIITTOKOKOUS

Tapahtuman kuva
2.12.2023, klo 16.30 - 18.00
15.11.2023, klo 14.00 - 1.12.2023, klo 16.00
Annika Kokko, annika.kokko@kansio.fi
KUTSU KANSALLISEN SIVISTYSLIITON LIITTOKOKOUKSEEN
 
KOKOUKSEN AIKA:
Lauantai 2.12.2023 klo 16.30.
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 16.00.
 
KOKOUSPAIKKA:
Topelius-kabinetti, Ostrobotnia,  Museokatu 10, 00100 Helsinki.
 
Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen liittokokoukselle määräämät asiat.
 
Kukin jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan. 
Jäsenjärjestöjen edustajalla tulee olla yhdistyksensä antama valtakirja.
Valtakirjalomakkeen voi noutaa osoitteesta www.kansio.fi/liittokokous.  

Äänivalta liittokokouksessa on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla jäsenillä. 
Läsnäolo- ja puheoikeuden voi liittokokous myöntää muillekin.
 
ILMOITTAUTUMINEN:
01.12.2023 kello 16.00 mennessä tällä sivulla olevasta painikkeesta tai osoitteesta www.kansio.fi/lk23.
 
LIITTOKOKOUSASIAKIRJAT:
Liittokokousasiakirjat on noudettavissa internetsivuiltamme osoitteesta:

Helsingissä 15.11.2023

Kansallinen Sivistysliitto ry.
Hallitus


 

Kansio
Topelius-kabinetti Ostrobotnia Museokatu 10 00100 Helsinki