Liittokokouskutsu

2.12.2022, klo 16.30 - 18.00
Annika Kokko, annika.kokko@kansio.fi
KUTSU KANSALLISEN SIVISTYSLIITON LIITTOKOKOUKSEEN
 
KOKOUKSEN AIKA:
Perjantai 2.12.2022 klo 16.30
 
KOKOUSPAIKKA:
Ostrobotnian 3. kerroksen Topelius -kabinetti
Töölönkatu 10, 00100 Helsinki 
 
KOKOUSASIAT:
Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen liittokokoukselle määräämät asiat .
 
OSALLISTUJAT:
Äänivalta liittokokouksessa on jäsenjärjestöjen edustajalla. Kukin jäsenjärjestö on 
oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden edustajan.  
Jäsenjärjestöjen edustajalla tulee olla yhdistyksensä antama valtakirja. 
Äänivalta liittokokouksessa on vain jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla jäsenillä.  
Läsnäolo- ja puheoikeuden voi liittokokous myöntää muillekin.
 
ILMOITTAUTUMINEN: 
01.12.2022 kello 16.00 mennessä osoitteeseen www.kansio.fi/lk22ilmo.  
Ilmoittautuneille lähetetään liittokokousvaltakirja sähköpostitse.
 
LIITTOKOKOUSASIAKIRJAT:
Liittokokousasiakirjat on noudettavissa osoitteesta: www.kansio.fi/liittokokous. 
 
Helsingissä 4.11.2022
 
Kansallinen Sivistysliitto ry.
 
 
Kristiina Kokko Annika Kokko
puheenjohtaja pääsihteeri
 

Kansio
Ostrobotnian 3. kerroksen Topelius -kabinetti