Kunnallisjärjestön kevätkokous TI 11.5.2021

11.5.2021, klo 18.00 - 20.00
3.5.2021, klo 00.00 - 10.5.2021, klo 20.00
Jukka Huttunen
Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 11.5.2021 klo 18:00 Teams etäyhteydellä. Kokouksen äänivaltaisen edustajan valtakirja pitää olla lähetetty tiistaina 11.5.2021 klo 18:00 mennessä kunnallisjärjestön sihteerille, jukka.huttunen@gmail.com

Kokoukseen ilmoittaudutaan viimeistään maanantaina 10.5.2021 klo 20. Ilmoittautuneille lähetetään ennen kokousta etäyhteyden mahdollistava linkki.

Kokoukseen on kukin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 25-lukua kohti. Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen henkilöjäsenmäärän (maksaneet) mukaan.
Äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus annettu.  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä Piritan Kokoomusnaiset ry:n tekemä aloite.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä ja lähetettävä postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen kunnallisjärjestön jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Puhe- ja läsnäolo-oikeus:
Puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa on äänivaltaisten kokousedustajien lisäksi, kunnallisjärjestön hallituksen jäsenillä, piirihallituksen jäsenillä, kokoomuslaisilla kunnanvaltuutetuilla ja kunnanhallituksen jäsenillä, kunnallisjärjestön toimihenkilöillä, Kansallinen Kokoomus r.p:n toimihenkilöillä, piirin toimihenkilöillä. Kokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille.

Salossa 3.5.2021
 
Mika Kortelainen                                                    Jukka Huttunen
puheenjohtaja                                                         sihteeri

Kokoomuksen Salon Kunnallisjärjestö ry
www.salonkokoomus.fi

Salo-Uskelan Kokoomus r.y.
Teams-kokous